Smaller Default Larger

Hovedstyret, grupper 2017

Hovudstyret

Formann: Arild Austrheim

Nestformann: Lars Olav Larsen

Sekretær: Sonja Hundseid Lærdal

Styremedlem:  Tommy Antonsen

Styremedlem: Steinar Åsheim

Fotballstyret

Formann: Raymond Bjørkhaug

Styremedlem: Ole Martin Simlenes

Styremedlem: Liv Kjersti Hustveit

Anleggsansvarleg/materialforvaltar: Kjell Andre Stensland

Trim og friidrett/ski

Formann: Mangler person pr. 5.6.17

sekretær: Leif Hole

Styremedlem: Johannes Handeland

Styremedlem: Ann Olaug Byggstøyl

Volleyballgruppa

Formann: Leiv Øystein Leifsen

Nestformann: Anja Våg Skjold

Styremedlem: Hege Reimers

Styremedlem: Gunnbjørg Aarekol

Styremedlem: Kari Skogen

Finansgruppa

Koordinator: Kjøper tenester av Holten Media

Styremedlem (basar): Anne Cecilie Berentsen

Styremedlem (medlemsreg.): Lillian Vormestrand

Styremedlem (bingo): Inger Lise Helgevold Bang

Bussgruppa

Per Tore Staknes

Bladstyret

Sveinung Bjelland

Ivar Tokheim

Revisorar

Erik Havrevold

Magne Inge Vårvik

       

    

  

E-post: postmottak@vindafjord-il.no tlf: 918 88 688