Vindafjord Idrettslag
Postboks 95
5589 Sandeid

postmottak@vindafjord-il.no

Tlf: 918 88 688

Kontonr. 3241.07.00017

VIL- bussen

Bussen er vraka sept. 2017.
Ingen planar om ny.

Smaller Default Larger

Volleyball

Velkommen til volleyballgruppa!

Volleyballgruppa har godt oppmøte på treningane og særleg dei yngre spelarane au-kar stadig i tal. Årsaka til den gode rekrutteringa er at me årleg arrangerer volleyball-skule for både nye og erfarne spelarar, like etter skulestart. Då plar me invitera pro-fesjonelle spelarar frå til dømes ToppVolley på Sand.

 Me er opptatt av å legga til rette for eit godt miljø. Engasjerte, dedikerte og fagleg dyktige trenarar er noko me er stolte av å ha i vår gruppe, og det er viktig at alle spe-larane blir sett og ivaretatt.

 Me har fleire lag både på U13-, U15- og U17-nivå. Veteran-treningane er også jamnt godt besøkte.

Våre ordinære treningar føregår innandørs i vinterhalvåret og på vår flotte sandvol-leyball-anlegg om sommaren. Ellers arrangerer me diverse årvisse turneringar i Vi-kedal. Me reiser også på turneringar utanbygds, både på Haugalandet og i Sør-fylket, til dømes VestCup.

Sjølv om me har mange flinke og kjekke medlemmer har me alltid plass til fleire. Ta gjerne kontakt om du lurer på om volleyball kan vera noko for deg. Velkommen skal du vera.

Sjekk vår Facebook-side for å få eit endå betre innblikk i våre aktivitetar: https://www.facebook.com/groups/283972184993973/

 

Hovedsponsorar

                          

E-post: postmottak@vindafjord-il.no tlf: 918 88 688